O nas

Reprezentujemy artystów, produkujemy i promujemy wydarzenia kulturalne w Polsce i za granicą. SONORA powstała, aby inicjować dialog i podtrzymywać długofalową współpracę między przedstawicielami rozmaitych środowisk, pokoleń i kultur. Realizujemy ambitne projekty o najwyższej wartości artystycznej, kreujemy i promujemy najciekawsze zjawiska muzyczne.

W końcu, dzięki SONORZE realizujemy nasze marzenia – robimy to, co naprawdę lubimy i w co wierzymy.

Stanisław Suchora                                  
chief executive officer
+48 795 655 826                            
+33 675 096 781                                    
stanislaw@sonoramusic.eu                    

Mikołaj Bylka 
+48 698 622 596
mikolaj@sonoramusic.eu     

Współpraca