Koncerty

Zooming: Ireland

data: 1 i 28.02.2015 miejsce: Dublin, Poznań Zrealizowany

"Jaka jest irlandzka muzyka współczesna? To pytanie, na które odpowiedź okazuje się trudna głównie z powodu powszechnie dość słabej znajomości tej muzyki. Nawet jeśli meloman potrafi wymienić nazwiska kompozytorów XX wieku z innych krajów europejskich, to z Irlandią może być pewien kłopot. Ogólnie stwierdzić trzeba, że jest to twórczość muzyczna bardzo zróżnicowana, oryginalna i interesująca. Nie dominuje wśród współczesnych kompozytorów irlandzkich jakiś jeden nurt czy technika. Spotkać można kompozycje wyraźnie nawiązujące do muzycznych tradycji różnych epok oraz utwory bardziej modernistyczne czy wręcz awangardowe. W tym jeszcze nie ma jednak nic nadzwyczajnego, takie style muzyczne można spotkać także w innych krajach. Jest jednak pewna właściwość, która zdaje się te wszystkie stylistyczne i techniczne odrębności spajać – niezależność od muzyki Europy „kontynentalnej”. Trudno znaleźć we współczesnej muzyce irlandzkiej twórcę lub utwór, o którym można powiedzieć, że ten oto nawiązuje w wyraźny sposób do jakiegoś dominującego nurtu w Niemczech, Włoszech czy we Francji. A to jest z pewnością w sztuce wartość ogromna.
Projekt Zooming: Ireland organizowany przez Sepia Ensemble, agencję SONORA oraz Association of Irish Composers jest w swoim zamierzeniu próbą przybliżenia polskim słuchaczom irlandzkiej muzyki współczesnej oraz najnowszej polskiej muzyki w Irlandii. W zjednoczonej Europie wypada poznać kilka nazwisk, utworów i ogólnie zjawisk, które istnieją u naszych „sąsiadów” i nie poprzestać na pięknej muzyce celtyckiej czy na wielkich irlandzkich pisarzach jak Joyce czy Beckett, ale „otworzyć uszy i umysły” na nową muzykę „Zielonej Wyspy”. Tym bardziej jest to istotne i uzasadnione, że wielu kompozytorów irlandzkich zyskało już międzynarodowe uznanie, a wiele kompozycji jawi się jako bardzo oryginalne."
- Artur Kroschel, dyrektor artystyczny Sepia Ensemble

Program koncertu w Hugh Lane Gallery w Dublinie (1.02.2015):

Enda Bates - From the Cusp of Sleep na 2 skrzypiec, altówkę, wiolonczelę i kontrabas (2011)
Judith Ring - Swelt Belly At Down na klarnet, skrzypce i wiolonczelę (2013)
Ed Bennett - My Broken Machines na 3 instrumenty [zmienne], fortepian i perkusję (2004)
(flet, skrzypce, puzon)
***
Ewa Fabiańska-Jelińska - Miniatures sonoristiques na puzon solo (2011)
Witold Lutosławski - Grave. Metamorphoses na wiolonczelę i fortepian (1981)
Artur Kroschel - Fracture na flet, klarnet, skrzypce, altówkę, fortepian i perkusję (2006/07)
Rafał Zapała - Scherzo na 6 instrumentów (2014)
Kazimierz Serocki Swinging music na klarnet, puzon, kontrabas i fortepian (1970)

Program w Auli Nova w Poznaniu (28.02.2015):

Mary Kelly Mime na puzon solo (1987)
Siobhán Cleary The Whitening na skrzypce i fortepian  (2010)
John McLachlan Extraordinary Rendition na skrzypce, wiolonczelę i fortepian (2008)
Gráinne Mulvey entropy na kwartet smyczkowy (2009)
Jenn Kirby Moments na klarnet, puzon, perkusję i wiolonczelę (2013)
Enda Bates From the Cusp of Sleep na 2 skrzypiec, altówkę, wiolonczelę i kontrabas (2011)
***
John Buckley Winter Echoes na flet solo (2008)
Judith Ring Swelt Belly At Down na klarnet, skrzypce i wiolonczelę (2013)
Ed Bennett My Broken Machines na 3 instrumenty [zmienne], fortepian i perkusję (2004)
(wersja z fletem, skrzypcami i puzonem)
Andrew Hamilton Frank O’Hara on the phone piece na piccolo, klarnet, fortepian, skrzypce, wiolonczelę i kontrabas (2003)

Zarówno koncert w Dublinie jak i w Poznaniu poprzedzone będą spotkaniami mającymi na celu prezentację najnowszej twórczości muzycznej "kraju-gościa".

powrót