Artyści

Paweł Łukaszewski - kompozytor

data: OD 2.2020 miejsce: General Management w realizacji

Paweł Łukaszewski

Ur. w 1968 w Częstochowie. Kompozytor, dyrygent, pedagog. Ukończył Akademię Muzyczną im. Fryderyka Chopina w Warszawie, uzyskując dwa dyplomy: w zakresie gry na wiolonczeli, 1992 - prof. Andrzej Wróbel i kompozycji (z wynikiem celującym), 1995 - prof. Marian Borkowski. Prorektor Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina, przewodniczący Rady Dyscypliny Artystycznej, członek Rady Doskonałości Naukowej, kierownik Katedry Kompozycji. W 2000 r. uzy­skał tytuł naukowy dok­tora, a w roku 2006 tytuł naukowy dok­tora habi­li­to­wa­nego w zakre­sie kom­po­zy­cji. W latach 2010 -2016 pracował na sta­no­wi­sku pro­fe­sora naukowo-dydaktycznego, w roku 2014 otrzymał tytuł naukowy profesora sztuk muzycznych. W 2003 i 2006 został zaproszony jako visiting professor do Chile i Argentyny; w 2010 przeprowadził serię wykładów we Francji, Niemczech, Hiszpanii i Norwegii.

Za swoją twórczość kompozytorską otrzymał wiele nagród i wyróżnień, m.in. w 1994 – II nagrodę na 2. Forum Młodych Kompozytorów w Krakowie oraz wyróżnienie na Konkursie Młodych Kompozytorów im. Tadeusza Bairda (1992), w 1995 – I nagrodę na Konkursie Akademii Muzycznej w Warszawie, w 1996 – II nagrodę na 5. Konkursie Kompozytorskim im. Adama Didura w Sanoku (1996), w 1998 – II nagrodę na 27. Międzynarodowym Konkursie Florilege Vocal de Tours we Francji (1995). Został uhonorowany Nagrodą Prezydenta Miasta Częstochowy za twórczość kompozytorską (1995), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1998), Nagrodą im. św. Brata Alberta (2006), Brązowym Medalem Gloria Artis (2011), Nagrodą Prymasa Polski (2011), Medalem Pro Masovia (2014), Choc de Classica (2014) i Orphee d’Or - Prix Hector Berlioz (2014), Nagrodą im. Jerzego Kurczewskiego (2015), Nagrodą Błogosławionego Michała Sopoćki (2017), Nagrodą Stowarzyszenia Autorów ZAiKS (2019). Otrzymał także dziewięciokrotnie nagrodę fonograficzną Fryderyk (1999, 2005, 2006, 2008, 2011, 2013 - Artysta Roku, 2015, 2016 - dwukrotnie, 2017-dwukrotnie). Stypendysta Miasta Stołecznego Warszawy (2010). Kompozytor sezonu 2010/2011 Filharmonii Narodowej.

Utwory Pawła Łukaszewskiego wykonywane były na ponad 130 festiwalach w kraju i za granicą i są zarejestrowane na ponad 150 polskich i zagranicznych płytach CD (m.in. Hyperion, Warner Classics, DUX, Musica Sacra Edition, Signum Records, Acte Préalable, Centaur Records). Ponad 60 jego utworów zostało wydanych m.in. przez Chester Music (W. Brytania), PWM, Walton Music (USA), Edition Ferrimontana (Niemcy), Pana Musica (Japonia). Od roku 1995 do 2013 był Dyrektorem Międzynarodowego Festiwalu Laboratorium Muzyki Współczesnej, w latach 2005 - 2008 dyrektorem Międzynarodowego Festiwalu Musica Sacra w Katedrze Warszawsko-Praskiej. Od roku 2000 jest prezesem Instytutu Musica Sacra. Jest członkiem ZAiKS, PRS, MCPS i Prezydium Rady Akademii Fonograficznej. Pracuje w radach artystycznych festiwali m.in. Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Sakralnej Gaude Mater w Częstochowie. Bierze udział w pracach jury konkursów kompozytorskich, m.in. w Arezzo, Rimini, Rzymie, Moskwie, Bukareszcie i na Malcie oraz w Polsce (Katowice, Bydgoszcz, Legnica, Warszawa, Częstochowa, Poznań). Jest dyrektorem Chóru Katedry Warszawsko-Praskiej Musica Sacra i Wydawnictwa Musica Sacra Edition.

Twórczość Pawła Łukaszewskiego zyskała znaczącą pozycję w Europie, USA i Kanadzie. Jego utwory są wykonywane i prawykonywane przez renomowane zespoły z Londynu i Cambridge (The Kings Singers, The Holst Singers, BBC Singers, Trinity College Choir, Tenebrae, Britten Sinfonia, Polyphony). Wydane są także mające znakomite recenzje dwie płyty autorskie z jego kompozycjami w wytwórni Hyperion.

http://lukaszewski.org.uk/

Fot.: P. Dłubak 

powrót