Koncerty

Maszyneria / Pro et Contra

data: od 2016 miejsce: Świat w realizacji

Maszyneria

Projekt Maszyneria jest próbą przyjrzenia się obrazowi maszyny i jej transformacjom, od urządzenia fabrycznego po podzespół komputerowy, przez pryzmat rosyjskiej muzyki awangardowej lat 20. oraz twórczości nam współczesnych kompozytorów. W wieku dwudziestym maszyna wywołuje piorunujące wrażenie i pobudza wyobraźnię, zaś w wieku dwudziestym pierwszym staje się mikroskopijnym i cichym mechanizmem. Maszyny pierwszego rodzaju były źródłem inspiracji dla Odlewni stali Mosołowa, Stalowego kroku Prokofiewa, Szyn Deszewowa czy Elektrifikat Polowinkina. Maszyny drugiego zaś rodzaju stanowią wsparcie w procesie kompozycji młodych twórców. Na program Maszynerii składają się kompozycje, które powstały przy pomocy urządzeń z obu epok. Składają się na niego premiery dzieł Wladimira Ranniewa, Aleksandra Kubiejewa, Nikolaja Popowa oraz Aleksandra Czernyszkowa, powstałych specjalnie z myślą o tym projekcie, jak również nowe, elektroakustyczne wersje kompozycji Mosołowa, Deszewowoa oraz Szostakowicza, również należącego do grona kompozytorów awangardowych w latach 20. ubiegłego stulecia.

PROGRAM:

Wladimir Ranniew (*1970) - Touch II na zespół, interaktywne ścieżki audio i wideo
Aleksander Mosołow (1900-1973) - Odlewnia stali, wersja elektroakustyczna
Nikolai Popow (*1986) - Interferometer na zespół, elektronikę, światło i wideo
Wladimir Deszewow (1889-1955) - Szyny, wersja elektroakustyczna
Aleksander Kubiejew (*1986) - Luce, kompozycja multimedialna
Sergiusz Prokofiew (1891-1953) - Fabryka z baletu Stalowy krok, wersja elektroakustyczna
Aleksander Czernyszkow (*1983) - rather na silnik dwusuwowy, dwa przekaźniki wysokiego napięcia i zespół

Wykonawcy:

Moscow Contemporary Music Ensemble
Ivan Bushuev - flet
Oleg Tantsov - klarnet
Mikhail Dubov - fortepian, instrumenty klawiszowe
Dmitri Vlasik - perkusja
Vladislav Pesin - skrzypce
Ilia Rubinshtein - wiolonczela
Nikolai Popov - electronika, wideo

KONCERTY:

10.12.2016 - Alexandrinsky Theater New Stage, Petersburg (RU)
13.12.2016 - Eltsin-Center, Yekaterinburg (RU)
14.12.2016 - Meyerhold Theater, Moskwa (RU)
15.09.2017 - Gergev Festival, Rotterdam (NL)
25.10.2017 - Exposition of New Music, Brno, (CZ)

Pro et Contra

Projekt Pro et Contra prezentuje dzieła kompozytorów należących do dwóch stronnictw, walczących na muzycznym froncie o przyszły kształt muzyki w Związku Radzieckim. Jedno z nich optowało za „czystością muzyki proletariackiej”, odrzucając zarówno dokonania dotychczasowych klasyków, jak i eksperymenty „formalistów”. Drugie z kolei faworyzowało „możliwie najszersze zaznajomienie się z najnowszymi dziełami muzycznymi, we wszystkich kierunkach, tak z ZSRR jak i zza granicy”. Pierwsze nazywało się RAPM (Stowarzyszenie Muzyki Proletariackiej), drugie zaś - ASM (Stowarzyszenie Muzyki Współczesnej).

RAPM tworzyli kompozytorzy, którzy tworzyli głównie pieśni oraz tak zwane plakaty. Wśród nich wymienić można Aleksandra Dawidenkę, Wiktora Biełego, Mariana Kowala czy Borysa Szechtera. Później, w latach 30. RAPM wyznaczyło kierunek obowiązujący w sowieckiej muzyce, realizm socjalny, którego najznamienitszymi przedstawicielami byli Aram Chaczaturian i Dymitr Kabalewski.

Do ASM należeli utalentowani kompozytorzy młodego pokolenia, między innymi Nikolai Roslawec, Aleksander Mosołow, Dymitr Polowinkin, Wladimir Deszewow oraz młody Dymitr Szostakowicz. Ich działalność twórcza w latach 20. stanowi prawdziwy przykład innowacji w tamtych czasach.

Spór między dwoma stronnictwami wygrało ostatecznie RAPM, a w latach 30. ASM przestało istnieć. Niemniej, to dzięki dokonaniom tego ostatniego w latach 60. w Związku Radzieckim pojawili się tacy kompozytorzy jak Edison Denisow, Sofia Gubaidulina czy Alfred Schnittke, później zaś cały gwiazdozbiór kompozytorów nam współczesnych.

PROGRAM:

RAPM
Aleksander Dawidenko (1899-1934) - Plakat Lenin, Pieśni
Wiktor Bieły (1904-1983) - Cykl wokalny Wojna
Aram Chaczaturian (1903-1978) - Trio na klarnet, skrzypce i fortepian
ASM
Gawrił Popow (1904-1972) - Utwory fortepianowe
Nikolai Roslawec (1881-1944) - Nokturn w wersji na 5 muzyków
Aleksander Mosołow (1900-1973) - Cztery ogłoszenia prasowe na głos i fortepian
Dymitr Szostakowicz (1906-1975) - Aforyzmy w wersji na 5 muzyków

Wykonawcy:

Moscow Contemporary Music Ensemble
Andrei Kaplanow - bas

KONCERTY:
30.11.2016 - Muzeum S. Richtera, Moskwa (RU)

powrót